นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ
เจ้าของผลงาน :  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   นวัตกรรม, ธุรกิจ, นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน :  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คำอธิบาย :  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลง มาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://e-journal.dip.go.th/dip/images/ejournal/44eda8fdede7b0d4edf0d2cf7611003b.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710