ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คำสำคัญ อุตสาหกรรมเหล็ก;เหล็ก;เหล็กกล้า
หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย จุดแข็งของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยคือ ได้มีการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเข้าใช้งานในการผลิตเหล็ก และมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะรับการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และในด้านภูมิศาสตร์ ประเทศไทยก็คมีความได้เปรียบในการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนได้อย่างสะดวกสะบาย ส่วนในจุดอ่อนอุตสาหกรรมเหล็กในไทยนั้น คือการที่ไทยต้องนำเข้าเหล็กทั้งหมดในภาคการผลิต และผู้ประกอบการยังขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงในการผลิต ใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนในการผลิตของไทยสูงและขาดแคลนแรงงาน แนวโน้มการผลิตเหล็กในไทยกำลังขยายตัวขึ้นในกลุ่มของยานยนต์ และธุรกิจก่อสร้าง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง