ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คำสำคัญ อุตสาหกรรมอัญมณี;อัญมณี;เครื่องประดับ
หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลค่าการส่งออกในอันดับต้นๆสามารถนำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 350,000/ปี เกิดการจ้างแรงงานไม่ต่ำกว่า 1,000,000 คน ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลก จากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องประกอบกับทักาะฝีมือการเผาพลอย การเจียรนัยพลอยส่งผลให้ไทย เป็นศูนย์กลางการเจียรนัยพลอย ในภูมิภาคนี้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง