ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คำสำคัญ อุตสาหกรรมพลาสติก
หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ประเทศไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นมูลค่าประมาณหนึ่งแสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ หรือพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์เท่านั้น ส่วนมูลค่าการส่งออกพลาสติกของไทยสูงเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย ตลาดที่สำคัญได้แก่ ญี่ปุ่น อเมริกา จีน เวียดนาม อินโดนิเซีย ส่วนใหญ่ผลิตพลาสติกเกรดทั่วไป จำพวกแว่นตา บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์ เส้นใยสังเคราะห์จากโพลิเอสเตอร์ เป็นตลาดที่ส่งออกจำนวนสูงมาก
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง