ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอก หมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ โครงการระยะที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช
คำสำคัญ ข้าวเปลือก;เครื่องอบแห้ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบแห้งแบบถังหมุนจำนวน 6 เครื่อง ซึ่งใช้หลักการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดจากนั้นดึงเอาแก๊สร้อนจากการเผาไหม้มาใช้เป็นลมร้อนสำหรับอบแห้งวัสดุภายในถังที่ช่วงถัดมา โดยมีความสามารถในการทำงานประมาณ 0.5 – 5 ตันวัสดุต่อชั่วโมง โดยจะนำไปใช้งานจริงในกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวซึ่งรวมตัวกันในลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กาฬสินธุ์ พะเยา สงขลา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และ นครสวรรค์ เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการใช้งานสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งนี้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้และขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอก หมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ โครงการระยะที่ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง