ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตซุปผงกึ่งสำเร้จรูปสำหรับแม่ให้นมบุตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรไท สวัสดิชัยกุล
เจ้าของผลงานร่วม จันทร์เพ็ญ แสงประกาย , วุฒิ คงรักษา
คำสำคัญ ซุปผงกึ่งสำเร็จรูป;แม่ให้นมบุตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตซุปผงกึ่งสำเร็จรูปสำหรับแม่ให้นมบุตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี” มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพประจักษ์ เป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตผลทางการเกษตรที่มีมากในพื้นที่ มาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อแม่ให้นมบุตร
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตซุปผงกึ่งสำเร้จรูปสำหรับแม่ให้นมบุตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพชุมชนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง