ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมเปลือกมังคุดและกระเทียมผงอัดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงนิเวศวิทยารูเมน และการผลิตก๊าซเมธเทนในโคเนื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิรามัย มานะศรี
เจ้าของผลงานร่วม เมธา วรรณพัฒน์ , ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
คำสำคัญ เปลือกมังคุด;กระเทียม;กระเพาะรูเมน;ก๊าซเมธเทน;โคเนื้อ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาผลของการเสริมเปลือกมังคุดและกระเทียมผงอัดเม็ด ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และการผลิตก๊าซเมธเทนในโคเนื้อ โดยใช้โคเนื้อเพศผู้ลูกผสมเจาะกระเพาะ จำนวน 4 ตัว ใช้ฟางช้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก เสริมด้วยอาหารข้น 0.5% ของน้ำหนักตัว โดย สุ่มโคเนื้อแต่ละตัวให้ได้รับอาหารทรีทเมนต์ โดยมีทั้งหมด 4 ทรีทเมนต์ได้แก่ 1) กลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารข้นตามปกติ (ไม่มีการเสริม) 2) การเสริมด้วยเปลือกมังคุดอัดเม็ด 3) เสริมเปลือกมังคุดและกระเทียมผงอัดเม็ด และ 4) เสริมด้วยเปลือกมังคุดกับกระเทียมผงและยูเรีย 2% ที่ระดับการเสริม 200 กรัม/ตัว/วัน ในทุก ๆ กลุ่มการทดลอง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การเสริมเปลือกมังคุดกับกระเทียม และเปลือกมังคุดกับกระเทียมที่ผสมยูเรียอัดเม็ด ไม่ทำให้ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของวัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ และโปรตีนแตกต่างกัน ผลจากการเสริมทำให้เพิ่มสัดส่วนของ propionate (C3) ลด acetate (C2) และลดการผลิตก๊าซเมธเทนได้ ในขณะที่ butyrate(C4) ไม่มีความแตกต่างเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=343.pdf&id=701&keeptrack=14
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเสริมเปลือกมังคุดและกระเทียมผงอัดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงนิเวศวิทยารูเมน และการผลิตก๊าซเมธเทนในโคเนื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง