ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความเป็นไปได้ของการใช้เนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีในการทำนาย ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำนมดิบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สนธยา นุ่มท้วม
เจ้าของผลงานร่วม ซะตะเกะ ทาคาอะคิ
คำสำคัญ เนียร์อินฟราเรด;น้ำนมดิบ;แบคทีเรีย;คุณภาพน้ำนม;ความปลอดภัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี เพื่อวัดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในน้ำนมดิบ ใช้หลอดทดลองสองขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 และ 20 มม.) ใส่ตัวอย่างน้ำนม เพื่อทำการตรวจวัดด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดความยาวคลื่นจาก 700 ถึง 1,100 นาโนเมตร นอกจากนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ำนมโดยการทำให้เจือจางและกรอง เพื่อลดอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในน้ำนม จากการศึกษาพบว่าสเปคตรัมของน้ำนมที่อยู่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่ ให้ผลการทำนายเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนได้ดีกว่ากลุ่มในหลอดทดลองขนาดเล็ก ในขณะที่การลดอนุภาคแขวนลอยในน้ำนมด้วยวืธีต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการเสริมประสิทธิภาพการทำนายค่าการปนเปื้อน แต่กลับให้ค่าความแม่นยำในการทำนายเชื้อที่ต่ำกว่าการใช้น้ำนมสด ดังนั้นการใช้น้ำนมดิบวัดด้วยหลอดทดลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. โดยไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงและทำลายตัวอย่าง มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอในการทำนายการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำนมดิบ ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=284.pdf&id=695&keeptrack=13
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความเป็นไปได้ของการใช้เนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีในการทำนาย ปริมาณเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำนมดิบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง