ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาในกลุ่มทอผ้า บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พงศ์ธาดา กีรติเรขา
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
คำสำคัญ ผ้าขาวม้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
หน่วยงาน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้ออกแบบลวดลายผ้าขาวม้าที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนี้ คือ ลวดลายเพชรน้ำพาว ลายผีตาโขน และลายดาวกระจาย ส่วนด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้แปรรูปผ้าขาวม้าเป็นเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อสูทชาย ชุดลำรองสตรี ชุดทำงานสตรี ชุดเด็ก หมวก ของใช้ในบ้าน โรงแรม สำนักงาน ได้แก่ กล่องใส่กระดาษชำระ กระเป๋าเอนกประสงค์ ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูโต๊ะ ม่าน หมอนอิงสม๊อค ผัดประดับ และพานพุ่ม เครื่องที่ระลึกเป็น พวงกุญแจรูปต่าง ๆ ตุ๊กตา กล่องนามบัตร ดอกไม้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ/article/view/167362/149553
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาในกลุ่มทอผ้า บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง