ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระเป๋าพลังงานฉุกเฉินอเนกประสงค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอดิเรก ทิวัฑฒานนท์
คำสำคัญ กระเป๋าพลังงานฉุกเฉิน;กระเป๋าอเนกประสงค์
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้จากการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า เก็บพลังงานไว้ใช้งานในแบตเตอรี่ สำหรับใช้งานในเวลากลางวัน และกลางคืน ประโยชน์คือ การนำพลังงานไฟฟ้านั้น มาใช้งานด้านแสงสว่าง ด้านแหล่งจ่ายพลังงานให้แก่เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ มีความโดดเด่นในการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าหลัก มีระบบ จีพีเอส ติดตามตำแหน่งผู้ใช้งาน (ผู้ประสบภัย) สามารถพกพาได้ง่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=likFMkh1yKo
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง