ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประทุม สุริยา
คำสำคัญ ดินขาว;หมูหลุมดินชีวภาพ;เปลือกกุ้งเปลือกปู;พลังงานทดแทน;ปลาหนังเนื้อขาวลูกผสมบึกสยาม;ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
หน่วยงาน สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้ดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผลเพื่อเพิ่มผลผลิตควบคุมเพลี้ยไฟและโรคแอนแทรคโนสในไม้ผล การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพจากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง การประยุกต์ใช้เปลือกกุ้งเปลือกปูเพื่อการเกษตร การประยุกต์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและครัวเรือน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาหนังเนื้อขาวลูกผสมบึกสยาม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง