ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทรานสคลิปโตมของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคไหม้ในข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิล และการพัฒนาเครื่องหมายที่แสดงความแตกต่างในข้าวพันธุ์ไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อธิภัทร เงินหมื่น
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
คำสำคัญ ข้าวเจ้าหอมนิล;เชื้อราโรคไหม้;ทรานสคลิปโตม
หน่วยงาน ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จากการวิจัยครั้งนี้พบเครื่องหมายที่แสดงออกแตกต่างกันระหว่างข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิล และ กข.6 เป็นจำนวน 94 เครื่องหมาย แล้วนำมาสร้างแผนภาพ graphical genotype ในข้าว BILs จำนวน 9 lines หลังจากนั้นคัดเลือกข้าวมา 2 lines (พันธุ์ Q1 และ Q11) แล้วนำมาวิเคราะห์ทรานสคลิปโตมพบยีนที่แสดงออกแตกต่างกัน 6,466 ยีน ในข้าว Q1 และ 6,047 ยีนในข้าว Q11 เมื่อเทียบระหว่าง 0 และ 24 ชั่วโมงหลังจากถูกเชื้อราโรคไหม้โจมตี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง