ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้า ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.จิราภรณ์ สอดจิตร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ , ผศ.ดร.ปวีนา น้อยทัพ , ดร.กนกกานต์ วีระกุล , นายไพศาล แคดำ , นายดิเรก ยิ้มห้อย , นายมาโนช วงศ์เมือง
คำสำคัญ การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก;น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จาการวิจัย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษกล้วยน้ำว้าและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกล้วยให้แก่ผู้ผลิต โดยการนำมาผลิตน้ำส้มสายชูหมักและได้นำสินค้าน้ำส้มสายชูกล้วยน้ำว้า รวมถึงการแนะนำการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง