ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสกัดสารหอมจากดอกโมกราชินี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เฉลียว เพชรทอง
คำสำคัญ ดอกโมกราชินี;น้ำหอมดอกไม้
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วันที่ ๔ ก.พ.๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เพชรทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้วิจัยเรื่อง การสกัดสารหอมจากดอกโมกราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสารหอมจากดอกโมกราชินี และผลิตภัณฑ์น้ำหอมกับกลิ่นเกสรดอกไม้มงคล ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=fmXuQZGZYeI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสกัดสารหอมจากดอกโมกราชินี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง