ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แก่นตะวัน-พืชสมุนไพร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประภาส ช่างเหล็ก
คำสำคัญ แก่นตะวัน;การปลูกแก่นตะวัน;ประโยชน์ของแก่นตะวัน
หน่วยงาน สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย แก่นตะวัน หรือ Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) เป็นไม้ล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ และสามารถเจริญเติบโต ได้ดีในเขตร้อน เป็นพืชดอกใน ตระกูลทานตะวัน ต้นสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร มีขนตามกิ่งและใบ มีหัวใต้ดิน (Tuber) คล้ายมันฝรั่ง ขิงของไทย ดอกเป็นทรงกลมแบน สีเหลืองคล้ายดอกทานตะวัน หรือดอกบัวตอง เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คาดหวังว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย ประโยชน์ของแก่นตะวันคือใช้ทำเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์ได้ และยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรทำเป็นยาและอาหารเสริมได้ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=tLlcbPeIx6A
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


แก่นตะวัน-พืชสมุนไพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง