ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูล LCA : มีการนำไปใช้งานต่างกันไปตามลักษณขององค์กร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ การประยุกต์ใช้ข้อมูล LCA;Economic & Ecological design;Eco design
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้ข้อมูล LCA : มีการนำไปใช้งานต่างกันไปตามลักษณขององค์กร ในภาคภาคเอกชน 1.การวางแผลกลยุทธ์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย 2. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน อาทิ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological design หรือ Eco design) ที่พิจารณาและประเมินผลกระทบ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 3.พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และแผนการลงทุน 4.เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และการตลาดที่ใช้จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นจุดขาย เช่น การติดฉลากสิ่งแวดล้อมบนบรรจุภัณฑ์ เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/nstda-r-and-d/587-work-lca
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง