ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Life Cycle Assessment laboratory
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ Life Cycle Assessment laboratory;CLA
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย LCA Laboratory (LCA Lab) is aimed for research and infrastructure development as well as the applications of LCA and sustainability assessment, in order to enhance the capability and competiveness for Thailand and collaborated organizations toward international standards on environment and sustainable development. supply, collection, analysis and preparation of life cycle inventory (LCI) database of basic materials and energy as well as the country's greenhouse gas emissions in line with international, standards. Establishing and publishing the Thai National, Life Cycle Inventory Database Contributing new knowledge to the feld of HMMRTT life cycle assessment enhance the capability of Thailand's industrial sector in environmental. & carbon footprint evaluation
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/nstda-r-and-d/586-life-cycle-assessment-laboratory
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


Life Cycle Assessment laboratory is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง