ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โอภาส ตรีทวีศักดิ์
คำสำคัญ การชลประทานในแปลงขนาดใหญ่;การตรวจสอบความชื้นดิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในการปลูกพืชที่แปลงขนาดใหญ่การชลประทานเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตที่ได้ เพื่อเป็นการใช้ปัจจัยดังกล่าวให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องมีระบบที่ทำการเก็บข้อมูล สภาวะแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น ความชื้นดิน ปริมาณน้ำฝน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ ให้น้ำ เช่น แรงดันน้ำ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องและตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง ระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่เป็นระบบ ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสามารถติดตามความ ชื้นดินและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากเซนเซอร์ที่อยู่ในเครือข่ายได้ถึง 100 ตัวที่ติดตั้งไว้ในรัศมี 300 เมตร ค่าที่ได้จะถูกบันทึกไว้ในเครื่องเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้ข้อมูล ที่ได้สามารถติดตามได้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริงและสามารถดูย้อนหลังได้ด้วย โดยผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2015/20150819-04-nac2015-tlo.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง