ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรล อินทสันตา
คำสำคัญ การชักล้างการปนเปื้อน;น้ำยาเคลือบสิ่งทอ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัญหาสำคัญของการใช้งานสิ่งทอ คือ อายุการใช้งานที่สั่น เนื่องจากความจำเป็นที่ต้องทำการชักล้างการปนเปื้อนคราบจากการใช้งานหรือสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย รา ฝุ่น น้ำ ของเหลว สิ่งสกปรก ซึ่งการชักล้างที่บ่อยครั้งเป็นการเร่งใหัเส้นใยสิ่งทอเสื่อมสภาพเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องการซีดจางของสีสิ่งทอจากการใช้งาน ชักล้างหรือโดนแสงแดดบ่อยๆ รวมถึงสิที่เคลือบอยู่บนผ้าเกิดหลุดออกมาแล้วไปสร้างรอยเปื้อนของสี ที่ตกบนผ้าอื่นมาสัมผัสก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆ นอกจากนี้การนำกระบวนการบางอย่างมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสบัติของสิ่งทอมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของสิ่งทอได้เช่นกัน การพัฒนคุณสมบัติพิเศษสำหรับผลิตกัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการตัดเย็บมาแล้ว เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่านสำเร็จรูป ผ้าคลุมโชฟาสำเร็จรูป มุ้ง เป็นตัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://waa.inter.nstda.or.th/stks/images-archived/stories/20150425-05-nac2015-tlo.jpg
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง