ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มาลินี ประสิทธิ์ศิลป
เจ้าของผลงานร่วม สมฤทัย ษรรณษานนท์
คำสำคัญ วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน;การเคลือบหลุมร่องฟัน
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชติ (MTEC)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันเป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันฟันผุบริเวณบดเคี้ยวของฟันกราม ซึ่งเป็นส่วนที่มีพื้นผิวขรุขระเป็นหลุมร่องฟันขนาดเล็กและลึก ขนแปรงสีฟันซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไม่สามารถแทรกเข้าไปทำความสะอาดได้ทั่วถึง เกิดการสะสมของเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ ทำให้เกิดฟันผุบริเวณนี้มาก จึงมีการนำวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันมาใช้ ช่วงอายุที่เหมาะสมในการเคลือบฟันเริ่มตั้แต่อยุ 3-4 ปี ซึ่งเป็นระยะที่ฟันกรามน้ำนมขึ้นครบทุกซี่ จนเด็กอายุ 11-13 ปี ซึ่งเป็นระยะที่ฟันกรามน้อยและฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 ขึ้น การเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุนี้ นับเป็นทันตกรรมป้องกันฟันผุที่มีปรโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยลดอัตรการเกิดฟันผุของประชากรได้เป็นอย่างมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://waa.inter.nstda.or.th/stks/images-archived/stories/20150425-08-nac2015-tlo.jpg
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง