ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ วัคซีนไข้เลือดออก;Dengue Vaccine Candidate;เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คณะนักวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมาใช้ตัดต่อยีนเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ 4 ชนิดและสร้างไวรัสพันธุ์ผสมขึ้นมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชื้อไวรัสเดิมที่มีฤทธิ์รุนแรงให้อ่อนฤทธิ์ลง จนพัฒนาเป็นชุดวัคซีนทดสอบชนิดเชื้อตัวเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมครบทั้ง 4 ชนิด (ซีโรทัยป์) ซึ่งคณะนักวิจัยที่ร่วมพัฒนาชุดวัคซีนทดสอบนี้ประกอบด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/nstda-r-and-d/565-biotec-gallery-r-and-d-dengue-vaccine
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง