ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณค่าทางโกชนาการและสรรพคุณทางยาของเห็ดเผาะและเห็ดระโงก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ อาหารพื้นบ้าน;เห็ดระโงก;เห็ดเผาะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คนไทยได้ใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา นำเอาทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาปรุงเป็นอาหารพื้นบ้าน ที่มีรสชาติกลมกล่อมถูกปาก จนทำให้อาหารไทยเป็นที่ขึ้นชื่อกล่าวขาน และตำหรับอาหารที่มีเห็ดเป็นส่วนประกอบก็ได้เพิ่มรสชาติอาหารพื้นบ้านนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเห็ดมีกลูตาเมตและกัวไนเลต ที่จะช่วยให้เกิดรสอร่อยโดยธรรมชาติ นอกจากนี้เห็ดยังให้คุณค่าในด้านโภชนาการเพราะมีโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ อีกทั้งมีสรรพคุณทางยา ซึ่งคนทั่วไปสามารถเก็บหาเห็ดจากธรรมชาติ หรือ ซื้อมาบริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/nstda-r-and-d/5112-astraeus1
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


คุณค่าทางโกชนาการและสรรพคุณทางยาของเห็ดเผาะและเห็ดระโงก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง