ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมอาหารเพิ่มมูลค่าจากลำไย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยุทธนา พิมลศิริผล
คำสำคัญ ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์;ซูโครส;เอนไซม์;ลำไย;การแปรรูปลำไย
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์คือ พรีไบโอติกส์หรืออาหารสำหรับเชื้อจุลินทรี¬ย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ใหญ่ คือมีแคลลอรี่ลดลงจากน้ำตาลทั่วไปปกติ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดี งานวิจัยนี้มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไยใช้กระบวนการเอนไซม์ ศึกษาปริมาณ สัดส่วน ระยะเวลาการทำปฏิกิริยา ได้กระบวนการที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต FOS จากน้ำเชื่อมลำไย นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพในรูปน้ำเชื่อมและแบบผง เป็นพรีไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ชงดื่มเพื่อสุขภาพหรือใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร เป็นสารให้ความหวานที่มีแคลอรีน้อย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.prcmu.cmu.ac.th/perin_detail.php?perin_id=409
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมอาหารเพิ่มมูลค่าจากลำไย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง