ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติด ตามระยะเวลาบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วันเฉลิม สายชล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
คำสำคัญ เรือหลวงสัตกูด;สัตว์เกาะติด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติด ตามปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และติดตามจำนวนชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดเพื่อเปรียบเทียบตามช่วงเวลา ที่ศึกษาบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาในการวางปะการังเทียมในรูปแบบของเรือรบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางปะการังเทียมในครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติด ตามระยะเวลาบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง