ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องปอกทุเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาววิชชุตา ม่วงคุ้ม และคณะ
คำสำคัญ ทุเรียน
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จ.สุโขทัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องปอกทุเรียนเป็นเครื่องมือที่จะสามารถอำนวยความสะดวกในการปอกทุเรียน เพื่อให้การ ปอกทุเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและเนื้อทุเรียนไม่ถูกทำลายในขณะปอก และเป็นการช่วยเหลือพ่อค้า – แม่ค้า ให้ประหยัดเวลาในการปอกทุเรียนได้เป็นอย่างดี หากสิ่งประดิษฐ์สำเร็จจะเป็นแบบอย่างของเครื่องในการ ปอกทุเรียนให้กับพ่อค้า-แม่ค้า หรือประดิษฐ์ไว้ใช้ในครัวเรื่อเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=T0yglqeAePo
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องปอกทุเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง