ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง DESIGNING KINETIC ARTS SCULPTURE IN PRODUCING RENEWABLE ENERGY FOR LEARNING PURPOSES.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัยวัฒน์ สายทุ้ม
คำสำคัญ Renewable Energy, Photovoltaic, Kinetic Art
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การออกแบบงานจลนศิลป์ด้วยพลังงานทดแทนสำหรับพื้นที่การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: แผงพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล The creation of the sculpture involving a technology needs to consider two major parts. The first part is the art that create an aesthetic experience. The other part is science that uses a specific technology, blending these two disciplines together creating a sculpture made from basic materials, integrating a present technology, creating a unique piece of art.
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง