ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศิลปะติดล้อ : ประติมากรรมสื่อใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรพล หอสง่า
คำสำคัญ ประติมากรรมสื่อใหม่ รูปแบบ อัตลักษณ์ ตุ๊กตุ๊ก
หน่วยงาน คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัย “ศิลปะติดล้อ” คือ การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อใหม่ ที่นำเสนออัตลักษณ์แบบวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏบนยาพาหนะระดับล่าง ตุ๊กตุ๊ก โดยนำเสนอ รูปแบบ และรสนิยมการตกแต่งยานพาหนะที่มาจากสองแหล่งที่มา คือมอเตอร์ไซค์กับรถสามล้อเครื่อง มาผสมผเสอยู่ในผลงานประติมากรรมชิ้นเดียวกัน ด้วยหลักการ Hybrid Format และ หลักการการแสดงอัตลักษณ์ผ่านวัตถุ ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยมากในงานทัศนศิลป์ในประเทศไทย
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ศิลปะติดล้อ : ประติมากรรมสื่อใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง