ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากยางนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง และคณะ
คำสำคัญ แผลกดทับ;แผลติดเชื้อ;ฤทธิ์ต้านอักเสบ;Dipterocarpol;ยางนา
หน่วยงาน คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เป็นการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ต้นแบบ ระยะที่ 1 จากยางนา สำหรับผู้ป่วยแผลกดทับและติดเชื้อ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากยางนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง