ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อการกลับมาของเชื้อไข้หวัดนกในนกธรรมชาติในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณาภรณ์ พลเทพ
คำสำคัญ โรคไข้หวัดนก;นกในธรรมชาติ;นกปากห่าง
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศไทยอย่างมหาศาล นกธรรมชาติเป็นกลุ่มประชากรหนึ่งที่พบการติดเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกปากห่างที่พบว่าตายเป็นจำนวนมาก ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า ซึ่งเป็นศูนย์อ้างอิงขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ด้านโรคสัตว์สู่คนและโรคสัตว์ป่า ยังคงเฝ้าระวังการกลับมาของโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษานี้ เลือกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่และมีนกธรรมชาติเป็นจำนวนมาก คณะวิจัยได้ใช้การสำรวจทางซีรั่มวิทยา ด้วยปฏิกิริยายับยั้งการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง และปฏิกิริยาการลบล้างฤทธิ์เพื่อตรวจหาการตอบสนองการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ดังนั้น การเฝ้าระวังตรวจติดตามการติดเชื้อในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ยังคงมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุข และทำให้ทราบสถานะของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ในนกธนรรมชาติในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://op.mahidol.ac.th/ra/2018/08/01/vs_2561-01/
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อการกลับมาของเชื้อไข้หวัดนกในนกธรรมชาติในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง