ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พลังงานลำไผ่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จรัญ คำเขมา
คำสำคัญ เชื้อเพลิงรถยนต์;พลังงานลำไผ่
หน่วยงาน จังหวัดลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เมื่อพูดถึงพลังงาน หลายคนคงนึกถึงแหล่งกำเนิดเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่คุ้นชิน ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน ลม แดด และน้ำ แต่ที่ จ.ลำปาง หนึ่งในพื้นที่ปลูก ผลิต และแปรรูปไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ได้มีการคิดค้น และนำเศษไม้ที่เหลือใช้จากการแปรรูปมาสร้างมูลค่าที่หลากหลาย ทั้งการนำไปเผาถ่าน หรือ นำเศษฝอยไม้ไผ่มาคัดแยกก่อนนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้า หรือข้าวของเครื่องใช้ตามที่ต้องการ และอีกการทดลองที่น่าสนใจคือนำไม้ไผ่มาเป็นเชื้อเพลิงของรถยนต์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AtWUABPRbwo
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


พลังงานลำไผ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง