ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฟื้นชีวิต ข้าวชอง “แม่พญาทองดำ” โอสถทิพย์แห่งจันทบูร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์
คำสำคัญ ข้าวชอง;แม่พญาทองดำ;โอสถทิพย์แห่งจันทบูร
หน่วยงาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คุณสมเจตน์ แก้วแกมกาญจน์ ได้นำข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ทางการได้มาแนะนำปลูก และปลูกในพื้นที่ซึ่งจะเป็นข้าวไร่นาปี โดยในทุก ๆ ที่ปลูกข้าว เกิดสิ่งแปลกที่สังเกตเห็น คือ มีต้นข้าวขึ้นแซมลักษณะผิดแปลกไปจากสายพันธุ์ที่ทางการให้มา จนเกิดความสงสัย จึงเก็บเมล็ดรวงที่โดดเด่นนี้สะสมไว้ จนได้เมล็ดพันธุ์มากพอ จึงนำมาปลูกในผืนแปลงนา เมื่อนำมากินโดยไม่ผสมกับสายพันธุ์ใดปรากฎรสชาติที่อร่อย มีความแตกต่างขึ้นมาได้อย่างเด่นชัด ชนิดที่ไม่มีข้าวสายพันธุ์ไหนเหมือน เมื่อถามคนเฒ่าคนแก่ ก็ได้คำตอบว่า เป็นข้าวโบราณ พวกชองแท้ ๆ ปลูกกินมาตั้งแต่สมัยแม่คุณ และใช้ข้าวนี้เป็นยา ข้าวสายพันธุ์ชอง หรือ “แม่พญาทองดำ” เรียกว่าเป็นข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวไร่ ก็ได้ ปลูกในที่ราบกลางหุบเขา พื้นที่บริสุทธิ์ ไร้สารเคมีจากพื้นที่ใกล้เคียง เป็นผืนนาโดดเดี่ยวกลางหุบเขาได้ยิ่งดี เพราะนี้คือ แผ่นดินแม่ที่อุดมสมบูรณ์ และคือสมบัติมรดกตกทอด จากบรรพบุรุษ พ่อชอง แม่ชอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_78564
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ฟื้นชีวิต ข้าวชอง “แม่พญาทองดำ” โอสถทิพย์แห่งจันทบูร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง