ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมไทยในอนาคต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เฉลิมพล ปุณโณทก
คำสำคัญ อุตสาหกรรมไทย;อุตสาหกรรมในอนาคต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก นักธุรกิจไทยได้ทำการผลิตหุ่นยนต์ เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทย และในปี 2558 ประเทศไทยได้ส่งหุ่นยนต์ไปขายยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตหุ่นยนต์อย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายในการส่งออก 100,000 ตัว ภายใน 2 ปี โดยส่งหุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะส่งให้กับบริษัทเนอสซิ่งโฮมที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีกว่า 1,000 แห่ง เนื่องจากขาดแคลนแรงงานซึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ หุ่นยนต์ดินสอจึงเข้าไปช่วยดูแลผู้สูงอายุแทน ในประเทศไทยโดยโรงยาบาลจุฬา และโรงพยาบาลพญาไท จะมีการทดสอบการใช้หุ่นยนต์ดินสอเช่นกันในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


อุตสาหกรรมไทยในอนาคต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง