ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “เตาชีวมวลปั้นมือ” เปลี่ยนปัญหาหมอกควันเป็นพลังงาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง องอาจ ส่องสี
เจ้าของผลงานร่วม พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ , วิสูตร อาสนวิจิตร
คำสำคัญ เตาชีวมวลปั้นมือ;การลดปัญหาหมอกควัน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เนื่องจากในหมู่บ้านในตำบลแม่ปั๋งแห่งนี้มีต้นลำไยจำนวนมาก เมื่อเก็บเกี่ยวลำไยเสร็จแล้วเกษตรกรจะตัดกิ่งลำไยและเผาทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน แนวทางแก้ไขคือนำกิ่งลำไยไปเผาใน “เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบปั้นมือ” ที่ทีมวิจัย สวทช.พัฒนาขึ้น เพื่อลดพฤติกรรมการเผาทิ้ง ตัวเนื้อเตาจะเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ในหมู่บ้าน เพื่อให้เข้ากับวัตถุดิบของหมู่บ้าน การทำงานของเตาแก็สซิไฟเออร์คือ ต้องมีอากาศเข้าไปจุดเชื้อเพลิงในรอบที่หนึ่งเพื่อให้เกิดแก็สขึ้น และมีอากาศจากช่องที่สองเพื่อไปจุดควันให้ติด ค่าความร้อนเตาแก็สซิไฟเออร์นี้สูงกว่าเตาถ่านทั่วไป อีกทั้งใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า ก่อควันน้อยมาก ก้นหม้อไม่ดำ สามารถเพิ่ม ลดหรือหรี่เปลวไฟได้ง่าย ให้ความร้อนได้เร็วกว่า ไม่ร้าวง่าย และซ่อมแซมได้ง่าย อีกทั้งตอบโจทย์เรื่องการลดปัญหาหมอกควันได้ จากการที่ลดการเกิดควันจากการเผากิ่งไม้หรือซังข้าวโพดทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://mgronline.com/science/detail/9610000014952
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


“เตาชีวมวลปั้นมือ” เปลี่ยนปัญหาหมอกควันเป็นพลังงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง