ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระถินเพื่อพลังงาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ กระถิน;เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล
หน่วยงาน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การนำไม้กระถินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากกระถินเป็นพืชที่นิยมปลูกอยู่ทั่วไป สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เกษตรกรนิยมนำต้นอ่อนไปขยายพันธุ์เพาะปลูกเป็นอาหาร ลำต้นนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย ใบของกระถินตากแห้งก็ยังส่งขายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือนำไปเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ แพะ เป็นต้น อีกทั้งใบกระถินที่ร่วงหล่นนั้นยังกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชในไร่หรือในสวนอีกด้วย หากมีการปลูกกระถินกันอย่างแพร่หลาย เป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ และยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XU6zgIJbHSU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กระถินเพื่อพลังงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง