ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “สารบีเทพ” BeThEPS นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยยืดอายุน้ำยางสด ใช้ง่าย ต้นทุนต่ำ สร้างรายได้คุ้มค่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ สารบีเทพ;BeThEPs;น้ำยางพาราสด
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เกษตรกรชาวสวนยางต้องประสบกับปัญหาการยืดอายุน้ำยางพาราด้วยสารที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงและเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นระยะเวลานาน และยังต้องประสบปัญหาด้านการขนส่ง สวนอยู่ไกลจากจุดรับซื้อน้ำยางสด ทำให้แทนที่จะขายเป็นน้ำยางพาราสดกลับต้องแปรสภาพเป็นยางก้อนถ้วยแทน ดังนั้น ทีมวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง เอ็มเทค สวทช. จึงได้คิดค้น “สารบีเทพ” BeThEPS ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนแอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ พบว่า “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยางแผ่นจับตัวเรียบรีดง่าย สร้างมูลค่าเพิ่มราว 900 บาท ต่อการผลิตยางแผ่น 1 ตัน ช่วยลดความถี่ในการขนส่งน้ำยางสดและต้นทุนจากค่าขนส่งได้อย่างมาก เกษตรกรมีรายได้จากการกรีดยางมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_80444
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


“สารบีเทพ” BeThEPS นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยยืดอายุน้ำยางสด ใช้ง่าย ต้นทุนต่ำ สร้างรายได้คุ้มค่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง