ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “ปุ๋ยปลาร้า” ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิชัย ซ้อนมณี
คำสำคัญ ปุ๋ยปลาร้า;น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเล
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย น้ำหมักชีวภาพจากปลาทะเลหรือที่เรียกกันทั่วไปคือ ปุ๋ยปลาร้า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มจำนวนปริมาณของผลผลิตมากขึ้น ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น เป็นทั้งปุ๋ยและยาควบคุมศัตรูพืชควบคู่กันไป เกษตรกรมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับการปลูกโดยใช้สารเคมี ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ปุ๋ยปลาร้ายังประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของโปรตีนในตัวปลา จากข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ชัดว่ากรดอะมิโนสามารถจับตัวกับธาตุอาหารปุ๋ยทำให้ปุ๋ยสามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้น ซึ่งตรงกับคำบอกเล่าของเกษตรกรที่พบว่าปุ๋ยปลาหมักช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ดอกไม้มีสีสดขึ้น ผลไม้มีคุณภาพดี และช่วยเร่งการแตกยอดและดอกใหม่ ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตของพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_80927
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


“ปุ๋ยปลาร้า” ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง