ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้หุ่นยนต์เล่านิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์
คำสำคัญ หุ่นยนต์ BLISS;กิจกรรมเล่านิทาน;ทฤษฎีทางจิต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีความบกพร่องในการเข้าใจผู้อื่น (Theory of mind) ซึ่งความบกพร่องดังกล่าวเป็นตัวแปรสำคัญในการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารร่วมกับผู้อื่น หุ่นยนต์ BLISS สามารถช่วยส่งเสริมการเข้าใจผู้อื่นได้ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับผู้ปกครอง นอกจากนั้นหุ่นยนต์ BLISS ยังสามารถช่วยลดภาระของผู้ปกครองในกิจกรรมเล่านิทาน เด็กมีความสนใจในกิจกกรมเล่านิทานมากขึ้น และผู้ปกครองสามารถมีเวลามากขึ้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเด็กระหว่างกิจกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ijbbb.org/show-79-891-1.html
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาผลการใช้หุ่นยนต์เล่านิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง