ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตไฟโคไซยานินทนอุณหภูมิสูงของ Arthrospira ด้วยเทคนิคการส่งถ่ายดีเอ็นเอ ระยะที่ 3
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
เจ้าของผลงานร่วม นางวัฒนา เจียมตน , นางสาววิภาวรรณ เสียงดัง , นางสาวสายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ , นางสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
คำสำคัญ Arthrospira;สไปรูลิน่า;การส่งถ่ายดีเอ็นเอ;สารสีน้ำเงิน;, ไฟโคไซยานินทนต่ออุณหภูมิสูง;Spirulina;transformation;blue pigment;thermostable phycocyanin
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัย "การผลิตไฟโคไซยานินทนอุณหภูมิสูงของ Arthrospira ด้วยเทคนิคการส่งถ่ายดีเอ็นเอ ระยะที่ 3" เพื่อศึกษาคุณสมบัติการทนต่อความร้อนของไฟโคไซยานิน และกิจกรรมการสังเคราะห์แสงของเซลล์สายพันธุ์กลาย ผลสำเร็จของงานวิจัยนี้ คือได้ Arthrospira สายพันธุ์กลาย Tfr269-M03 ที่มีกิจกรรมการสังเคราะห์แสงใกล้เคียงกับ A. platensis สายพันธุ์ C1 (สายพันธุ์ดั้งเดิม) แต่สามารถผลิตไฟโคไซยานินที่มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอด เพื่อพัฒนาการผลิตไฟโคไซยานินที่มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง