ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Kasetsartra fasciaura ผีเสื้อกลางคืน สกุลใหม่ของโลก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
คำสำคัญ ผีเสื้อกลางคืนสกุลเกษตรศาสตร์;ผีเสื้อหนอนม้วนใบ
หน่วยงาน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก และตั้งชื่อว่า “Kasetsarta” ผีเสื้อกลางคืน “สกุลเกษตรศาสตร์ (genus Kasetsartra)” ที่พบนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกซึ่งได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZOOTAXA 4532(1): 95-103 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยตั้งชื่อสกุลเพื่อเป็นเกียรติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผีเสื้อสกุลใหม่ของโลกนี้เป็นผลจากการวิจัยในปี 2553 จากโครงการศึกษาความหลากหลายของในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบการแพร่กระจายเฉพาะในป่าเต็งรังของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ตัวอย่างผีเสื้อสกุลนี้ทั้งสิ้น 149 ตัวอย่าง เป็นเพศผู้ 90 ตัวอย่าง และเพศเมีย 59 ตัวอย่าง ตัวอย่างต้นแบบ (Holotype) เก็บรักษาไว้ที่ห้องพิพิธภัณฑ์แมลงสุธรรม อารีกุล ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผีเสื้อสกุลใหม่นี้เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ปีกคู่หน้ามีพื้นปีกสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อน มีแถบสีเหลืองทองสะท้อนแสงพาดตามขวางปีกจำนวน 6 แถบ เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากแตกต่างกันที่ลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=51112
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


Kasetsartra fasciaura ผีเสื้อกลางคืน สกุลใหม่ของโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง