ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องเฉือนกล้วยตากสมุนไพรอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายยงยศ สังฆทิพย์ และคณะ
คำสำคัญ กล้วยตาก;สมุนไพร;เครื่องเฉือนกล้วย
หน่วยงาน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องเฉือนกล้วยตากสมุนไพรอัตโนมัติมีลักษณะเฉพาะ คือ สามารถเฉือนได้อัตโนมัติ นาทีละประมาณ 14 – 18 ลูก ทางานโดยใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 2 ก้อน โดยก้อนที่ 1 จ่ายไฟให้มอเตอร์หมุนไปทางซ้าย และอีกก้อนหนึ่งจ่ายไฟให้มอเตอร์หมุนไปทางขวา ซึ่งเฟืองของมอเตอร์จะติดไว้กับคานดันกล้วย เมื่อมอเตอร์หมุนคานจะเคลื่อนที่ ปลายคานจะไปดันกล้วยให้เข้าไปในช่อง ที่มีใบตัดซึ่งทาด้วยเส้นเอ็น ทาให้กล้วยถูกเฉือนออกตามขนาดที่ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=mgdzf1YOaJk
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง