ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตพลังงานจากหญ้าเนเปียร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คำสำคัญ พลังงานทดแทน, หญ้าเนเปียร์
หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย หญ้าเนเปียร์เป็นพืชพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ จากพืชเลี้ยงสัตว์กลายมาเป็นพืชที่ให้พลังงานในอันดับต้นๆ ทั้งยังปลูกง่าย โตเร็ว และใช้ต้นทุนต่ำเหมาะสมต่อการนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนมากกว่าหญ้าชนิดอื่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จึงได้สนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ นำมาผลิตไฟฟ้า ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซชีวภาพสำหรับรถยนต์ นำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XZq3F8JaPuc
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การผลิตพลังงานจากหญ้าเนเปียร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง