ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เปิดตัวแอปฯ “ออร์แกนิค” ระบบตรวจสอบแหล่งปลูกจนถึงตลาด ยกระดับสินค้าสู่เกษตรไฮเอนด์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดุสิต อธินุวัฒน์
คำสำคัญ แอปพลิเคชันออร์แกนิค;ระบบตรวจสอบแหล่งปลูก;สินค้าเกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี จึงเกิดไอเดียพัฒนาแอปพลิเคชัน “ออร์แกนิค” ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้แนวคิด SCI+BUSINESS การพัฒนาแอปพลิเคชันออร์แกนิคเพื่อรองรับระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบจีพีเอส ภายใต้การจัดระบบโดย มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย เพียงแค่สแกน QR Code ก็จะสามารถรู้ถึงคุณภาพผลผลิตและฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อเกษตรกร ชื่อฟาร์ม สถานที่ตั้ง ช่องทางการติดต่อ ภาพผลผลิตจริง ไทม์ไลน์การเพาะปลูกของเกษตรกร วันและเวลาที่เก็บเกี่ยวอย่างชัดเจน ข้อมูลที่ได้มาจากเกษตรกรจะเป็นผู้กรอกข้อมูลเข้าระบบด้วยตัวเอง เช่น การวางแผนการผลิต การปฏิบัติในฟาร์ม การนำเข้าปัจจัยการผลิต ระยะการปลูก การเติบโตของพืช และเมื่อครบทั้งกระบวนการผลิตแล้ว คณะผู้วิจัยจะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพ และตรวจเช็กข้อมูลการบันทึกย้อนหลังของเกษตรกรอีกครั้ง เพื่อประเมินผลผลิตในฟาร์มนั้นๆ และออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งออก QR Code สำหรับแปะลงบนผลผลิตเพื่อวางจำหน่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://tu.ac.th/thammasat-sci-application-organic
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เปิดตัวแอปฯ “ออร์แกนิค” ระบบตรวจสอบแหล่งปลูกจนถึงตลาด ยกระดับสินค้าสู่เกษตรไฮเอนด์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง