ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ต้นแบบระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนัจดี ดอเล๊าะ
คำสำคัญ ต้นแบบ;ระบบติดตามและช่วยเหลือ;ผู้ป่วยอัลไซเมอร์
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผู้ใช้งานมีอยู่สองฝั่งคือผู้ดูแลและผู้ป่วยเริ่มต้นฝั่งข้อมูลการใช้งานครั้งแรกต้องสมัครบัญชีใหม่กรอกรายละเอียดบัญชีผู้ป่วย เช่นชื่อผู้ป่วย ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลผู้ป่วย นำทางไปยังผู้ป่วย เรียกตำแหน่งผู้ป่วย แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแนะนำ ผู้ดูแลผู้ป่วยมีฟังก์ชั่นการทำงานการใช้งานครั้งแรกระบบจะไม่มีรายชื่อผู้ป่วยผู้ใช้ต้องเพิ่มผู้ป่วยในการดูแลกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ครบและกดยืนยันแล้วกลับไปดูรายชื่อผู้ป่วยเมื่อดกดูรายชื่อจะเห็น ID กับชื่อผู้ป่วย ID จะนำไปเพิ่มฝั่งผู้ป่วยเมื่อเข้าไปใช้งานครั้งแรกเมื่อกดรายชื่อผู้ป่วยระบบจะแสดงตำแหน่งของผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยใช้งานแอพพลิเคชั่นแล้วการนำระบบจะเรียกตำแหน่งของผู้ดูแลเชื่อมไปยังผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยหายจากการดูแลสามารถกด Disappear ระบบจะเรียกตำแหน่งของผู้ป่วยทันที สามารถเช็คตำแหน่งได้จากรายชื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวระบบยังมีข้อมูลแนะนำดีๆสำหรับการดูแลผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยเข้ามาใช้งานครั้งแรกผู้ดูแลจะต้องใส่ ID ที่แสดงในรายชื่อของผู้ดูแลเพื่อทำการเชื่อมต่อผู้ดูแลกับผู้ป่วยเมื่อเพิ่ม ID เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าที่ฟังก์ชั่นของผู้ป่วย4 ฟังก์ชั่นการทำงานหลักคือ ตำแหน่งปัจจุบัน ปุ่มฉุกเฉิน จดจำตำแหน่งปัจจุบันและนำทาง*ในกรณีที่ผู้ป่วยยังสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XxZoRzzl_Rg&list=PLbnqkRJpvvG9KM6dYzZAvAizvbfMESbI9
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ต้นแบบระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง