ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผันน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมทรัพยากรน้ำ
คำสำคัญ การผันน้ำ;ความสมดุล;การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การผันน้ำเป็นส่งน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดความสมดุล ผันจากที่ที่มีน้ำมากมาสู่ที่ที่มีน้ำน้อย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันของภาคประชาชนที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AHKBi7wA2Ng&list=UU_zs_15xfjwMLm-4isbK4_w&index=10
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การผันน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง