ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เทย จังหวัดลำพูน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมทรัพยากรน้ำ
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำแม่เทย;ระบบส่งน้ำ
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เทยพร้อมระบบส่งน้ำ เนื่องจากบ้านแม่เทยและหมู่บ้านใกล้เคียง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เพราะขาดแคลนน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับส่งเสริมการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และน้ำในการอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปช่วยเหลือโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=v9JB-yAnVI0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เทย จังหวัดลำพูน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง