ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองโลจิสติกรีเกรสชั่นเพื่อการพยากรณ์การระบาดของโรคใบขาวอ้อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จีรนันท์ รัตนบุญทา
เจ้าของผลงานร่วม ยุพา หาญบุญทรง , วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ
คำสำคัญ การพยากรณ์;ไฟโตพลาสมาและเพลี้ยจักจั่น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อใช้แบบจำลองโลจิสติกรีเกรสชั่นพยากรณ์การระบาดของโรคใบขาวอ้อย สำหรับเป็นข้อมูลเตือนการล่วงหน้าในการวางแผนการป้องกันกำจัดได้ทันการณ์ ข้อมูลที่ใช้ในแบบจำลองประกอบด้วย ปัจจัยทางกายภาพคือ ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม ในสภาพไร่ทั้งแปลงอ้อยปลูกและอ้อยตอ ปัจจัยทางชีวภาพคือ จำนวนแมลงพาหะ เพลี้ยจักจั่น Matsumuratetix hiroglyphicus (Matsumura) โดยใช้กับดักกาวเหนียวร่วมกับแสงไฟล่อแมลง รวมทั้งการสำรวจการเกิดโรคใบขาว ผลจากการใช้แบบจำลองโลจิสติกพยากรณ์การระบาดของโรคใบขาว พบว่ามีค่าการระบาดของโรคใบขาวใกล้เคียงกับการสำรวจในสภาพไร่ มีค่าความแม่นยำของอ้อยปลูกมากกว่าอ้อยตอ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=443-448.pdf&id=1026&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


แบบจำลองโลจิสติกรีเกรสชั่นเพื่อการพยากรณ์การระบาดของโรคใบขาวอ้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง