ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการฉีดพ่นไอโอไดด์ต่อผลผลิตและการสะสมไอโอดีน ในผักคะน้าและผักกาดฮ่องเต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วาสนา พิทักษ์พล
เจ้าของผลงานร่วม กานต์พิชชา ปัญญา
คำสำคัญ ไอโอไดด์;คะน้า;ผักกาดฮ่องเต้;ผลผลิตและการสะสมไอโอดีน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไอโอไดด์ต่อผลผลิต และการสะสมไอโอดีนของผักคะน้าและ ผักกาดฮ่องเต้ ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ไอโอไดด์ จากโพแทสเซียมไอโอไดด์ ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 6 ระดับ ฉีดพ่นลงบนใบพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ผลการศึกษาพบว่า การฉีดพ่นสารละลาย ไอโอไดด์ทุกระดับความเข้มข้นลงบนใบของผักคะน้าและผักกาดฮ่องเต้ ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตพืชต่อความสูงต้น และปริมาณคลอโรฟิลล์ แต่มีแนวโน้มทำให้ผลผลิตและการสะสมไอโอดีนในส่วนของเนื้อเยื่อพืชเพิ่มขึ้น เมื่อระดับความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น โดยที่การฉีดพ่นไอโอไดด์ 10 หรือ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้มีการสะสมไอโอดีนในผักคะน้าและผักกาดฮ่องเต้มากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=437-442.pdf&id=1025&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการฉีดพ่นไอโอไดด์ต่อผลผลิตและการสะสมไอโอดีน ในผักคะน้าและผักกาดฮ่องเต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง