ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการใส่ท่อระบายในช่องอก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
เจ้าของผลงานร่วม วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ , สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส , Phone Myint Hlaing
คำสำคัญ การใส่ท่อระบายในช่องอก;นักศึกษาแพทย์;ฝึกปฏิบัติเสมือนจริง
หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แบบจำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการการใส่ท่อระบายในช่องอก เป็นแบบจำลองเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งนักศึกษาแพทย์สามารถฝึกปฏิบัติเสมือนจริงได้อย่างทั่วถึง ไม่แบ่งแยกด้วยข้อจำกัดทางศาสนาและงบประมาณของโรงเรียนแพทย์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ มีความสมจริงในการเรียนหรือฝึกปฏิบัติ ราคาประหยัด ไม่ต้องกังวลเรื่องการติดเชื้อ ดูแลรักษาได้ง่าย ทนทาน ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง รองรับผู้ใช้งานได้จำนวนมาก มีระบบสัญญาณเตือนเมื่อปฏิบัติการไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซ้ำได้ ก่อนที่นักศึกษาจะไปพบผู้ป่วยจริงในโรงพยาบาล ทดลองใช้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง จำนวน ๔๖ คน พบว่าความรู้และทักษะการใส่ท่อระบายในช่องอกตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่ถูกต้องของนักศึกษาแพทย์กลุ่มดังกล่าวสูงขึ้น และพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการได้รับประสบการณ์การเรียนการใส่ท่อระบายในช่องอกโดยใช้แบบจำลองที่ประดิษฐ์ขึ้น
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แบบจำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการใส่ท่อระบายในช่องอก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง