ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มินิเจอร์ แพลนท์ พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้บนพื้นฐาน IoT
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร
เจ้าของผลงานร่วม วชิรวิทย์ เต็งชัยศรี , กนกวรรณ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ , ธนพัฒน์ สมัครกิจ
คำสำคัญ มินิเจอร์ แพลนท์ พอต;เกมส่งเสริมการเรียนรู้;พื้นฐานเทคโนโลยี IoT
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย มินิเจอร์ แพลนท์ พอท เป็นเกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้ ทำงานบนพื้นฐานเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้แก่เด็กและเยาวชนโดยใช้เวลาในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้จริงด้วยตนเอง การทำงานหลักของเกมจะเชื่อมต่อไปยังกระถางต้นไม้อัจฉริยะซึ่งติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ที่สามารถรับค่าสถานะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมรอบต้นไม้ โดยผู้เล่นสามารถควบคุมและดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้จากระยะไกลได้ สำหรับการผ่านด่านเกมจะวิเคราะห์จากการเติบโตของต้นไม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) พร้อมทั้งเพิ่มความสมจริงในเกมด้วยการเล่นในโหมด AR (Augmented Reality) และเพิ่มความท้าทายให้แก่ผู้เล่นด้วย Mini-Game เกมย่อยเพื่อเพิ่มทักษะการผสมยาสมุนไพรไทยเพื่อปราบบรรดาแมลงศัตรูพืช
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


มินิเจอร์ แพลนท์ พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้บนพื้นฐาน IoT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง