ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบควบคุมและแสดงสถานะอุปกรณ์อัจฉริยะ กองวิศวกรรมสื่อสารการเดินอากาศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุธา ไกรดาราธิกร
เจ้าของผลงานร่วม ศราวุธ ชูยิ่งสกุลทิพย์ , พิบูลย์ พิทยครรชิต , ศุภฤกษ์ ตันติอาภา , ธนากฤต นันทาทอง , สุวรรณ์ คู่ประสิทธิพร , นิรันดร์ อัษฎมงคลพันธ์ , สหัช งามอ่อน , พิเชษฐ์ พลพินิจ , การุณ ลาวัณย์วิทย์
คำสำคัญ อุปกรณ์อัจฉริยะ;วิศวกรรมสื่อสารการเดินอากาศ;ระบบ CIMC
หน่วยงาน กองวิศวกรรมสื่อสารการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ระบบ CIMC (CE.SE. Intelligent Monitoring and Control) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการแจ้งเตือนสถานะของระบบควบคุมและเชื่อมต่อสัญญาณเสียง, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องรับ เครื่องส่ง เครื่องรับ-ส่งวิทยุ, ระบบสายอากาศ และ ระบบไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารตามศูนย์ควบคุมการบิน หอบังคับการบิน รวมถึงสถานีควบคุมระยะไกลระหว่างอากาศและภาคพื้นดิน ทั่วประเทศนอกจากนั้นยังทำการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมภายในสถานี เมื่อเกิดเหตุขัดข้องกับอุปกรณ์ใดๆ CIMC จะแจ้งเตือนให้กับวิศวกรเฝ้าระวังได้ทันทีทันใด เพื่อทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะเกิดผลกระทบอันใดกับการให้บริการจราจรทางอากาศ นอกจากนั้นยังสามารถเข้าใช้งานระบบผ่าน Laptop, Smartphone หรือ Tablet ได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบควบคุมและแสดงสถานะอุปกรณ์อัจฉริยะ กองวิศวกรรมสื่อสารการเดินอากาศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง